IMAX VivoCity110×210mm
IMAX Landmark 81124×221mm
STARIUM Aeon Bình Tân121×213mm
SUPERPLEX Lotte Gò Vấp110×246mm
Cinema 2 Quảng Ngãi40×89mm
Thuận Thiên Cinema25×45mm
Cinema 3 Quảng Ngãi47×105mm
Cinema 1 Quảng Ngãi50×110mm
Link #
Embed

Compare IMAX VivoCity vs IMAX Landmark 81 vs STARIUM Aeon Bình Tân vs SUPERPLEX Lotte Gò Vấp vs Cinema 2 Quảng Ngãi vs Thuận Thiên Cinema... visually